Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Β Αντιπρόεδρος : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Γραμματέας :  Γεωργακόπουλος Βασίλης

Ταμίας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Μέλη: Κωνσταντέλος Μάκης, Λέκκος Κωνσταντίνος, Γιάννης Κολοβός

 

 

ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ

2013-2015

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Γραμματέας : Γεωργακόπουλος Βασίλης

Ταμίας : Ζαχαρόπουλος Ηλίας

Μέλη: Κωνσταντέλος Μάκης, Καμπούρης Κωνσταντίνος  και  Σκουλουδάκης Πέτρος

 

2011-2013

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Γραμματέας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Βλάχος Δημήτρης

Μέλη: Κωνσταντέλος Μάκης, Παπαδόπουλος Κλέανδρος και  Σκανδάλης Μάρκος

 

2009-2011

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Γραμματέας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Χαλέουα Μόνις

Μέλη: Αδαμίδης Σίμος, Αριστόπουλος Ανδρέας και Φανάκης Φώτης

 

2007-2009

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Γραμματέας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Χαλέουα Μόνις

Μέλη: Αδαμίδης Σίμος, Λέκκος Κώστας και Μπέκας Δημήτρης

 

2005-2007

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Παππά Πόπη

Γραμματέας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Χαλέουα Μόνις

Μέλη: Δημητρακόπουλος Σωτήρης, Κιούσης Κυριάκος  και Αϊβαλιώτης Μανώλης

 

2003-2005

Πρόεδρος : Παντελής Παναγιώτης

Αντιπρόεδρος : Αϊβαλιώτης Μανώλης

Γραμματέας : Καμπούρης Κωνσταντίνος

Ταμίας : Χαλέουα Μόνις

Μέλη: Δημητρακόπουλος Σωτήρης, Παππά Πόπη και Πλακίδας Δημήτρης