Πρόσκληση σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση – 2/6/2022

Αγαπητά μέλη,
Σύμφωνα με τα άρθρα 14 και 17 του Καταστατικού, και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου κατά την συνεδρίασή του της 18/5/2022, καλούνται τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως ταμειακές τους υποχρεώσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 2 Ιουνίου, ημέρα Πέμπτη, ώρα 20:00, στο κλειστό γυμναστήριο του Λυκείου Μελισσίων.
Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα 21:00, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.
Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα ακόλουθα :
1) Τροποποίηση του καταστατικού για την εναρμόνισή του με τον ν. 2725/1999 όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή.
Με εκτίμηση
Το Διοικητικό Συμβούλιο