Πρόσκληση σε έκτακτη γενική συνέλευση

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

Αγαπητά μας Μέλη,

Σύμφωνα με τα άρθρα 14, 16, 17 του Καταστατικού και το άρθρο 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και ύστερα από σχετική απόφαση του Δ.Σ. του σωματείου κατά την συνεδρίασή του της 24/10/2022, καλούνται τα μέλη του σωματείου που έχουν εκπληρώσει τις πάσης φύσεως ταμειακές τους υποχρεώσεις σε Τακτική Γενική Συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 19 Νοεμβρίου 2022, ημέρα Κυριακή, ώρα 17.00 έως 22.00 (λήξη ψηφοφορίας), στο Κ.ΑΠ.Η Μελισσίων επί της οδού Καποδιστρίου 14 στα Μελίσσια.

Σε περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου την ίδια ημέρα, στον ίδιο τόπο και ώρα 18:00, με τα ίδια θέματα ημερησίας διάταξης.

Τα θέματα της Ημερησίας Διατάξεως είναι τα ακόλουθα :

1) Εκλογή Προέδρου και Γραμματέα της Γ.Σ.

2) Έκθεση πεπραγμένων ΔΣ για το διάστημα 2021-2023, έγκριση αυτών και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη

3) Ταμειακός απολογισμός και ισολογισμός διαστήματος 2021-2023, έγκριση αυτών και απαλλαγή του ΔΣ από κάθε ευθύνη

4) Εκλογή 2 μελών της τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής και 2 αναπληρωματικών τους. Της Εφορευτικής Επιτροπής θα προεδρεύει δικηγόρος, ως δικαστικός αντιπρόσωπος, που θα οριστεί από τον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

5) Διεξαγωγή αρχαιρεσιών για την εκλογή οργάνων διοίκησης (Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής), συγκεκριμένα: προέδρου του Δ.Σ., 6 τακτικών και 3 αναπληρωματικών μελών του Δ.Σ., 2 τακτικών και 2 αναπληρωματικών μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής.

Στη Γ.Σ. είναι υποχρεωτική η αυτοπρόσωπη παρουσία των μελών και απαγορεύεται η διά πληρεξουσίου συμμετοχή.

Οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν με τη χρήση ενιαίου ψηφοδελτίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν. 2725/1999, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει σήμερα.

Οι υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν εγγράφως, από τους ενδιαφερόμενους στη γραμματεία του σωματείου (Κλειστό γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων, Πόντου 5 Μελίσσια) το αργότερο έως την Τρίτη 14 Νοεμβρίου 2023 κατόπιν συνεννόησης (6976 333530 Βασίλειος Γεωργακόπουλος). Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ταμειακώς ενήμερα μέλη του σωματείου και να έχουν συμπληρώσει ένα έτος από την εγγραφή τους.

Η εξόφληση των οικονομικών υποχρεώσεων των μελών προς το σωματείο πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τις 9 Νοεμβρίου 2023 και ώρα 20:00. Η εξόφληση μπορεί πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης στον λογαριασμό που τηρείται στην Τράπεζα Πειραιώς ή κάθε Σάββατο και Κυριακή 9:30 – 14:00 στην γραμματεία του Συλλόγου στο Κλειστό Γυμναστήριο Λυκείου Μελισσίων (Πόντου 5 Μελίσσια). Τα στοιχεία του λογαριασμού μπορούν να αποσταλούν σε κάθε ενδιαφερόμενο μέσω μηνύματος.

Για το ΔΣ

Ο Πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας
Β. Γεωργακόπουλος Α. Αρβανίτη