Βόλλεϋ Κορασίδων – Τεχνική Ηγεσία

 

Προπονητής Κορασίδων 1: Στέφανος Μονδέλος

 

 

Έφορος Κορασίδων 1: Χρήστος Αναστασόπουλος

 

 

Προπονήτρια  Κορασίδων 2: Μάρω Μπακράτσα

 

Έφορος Κορασίδων 2: Γιάννης Ρεμούνδος

 

 

Προπονήτρια  Κορασίδων 3: Μάρω Μπακράτσα

 

Έφορος Κορασίδων 3: Γιάννης Ρεμούνδος